Free shipping starting from 35 Euro

Algemene voorwaarden

OVERZICHT

Deze website, met de domeinnaam www.begoodcoffee.com ("deze website", "onze website", "de website"), wordt beheerd door Coffee Rituals BV, KvK 70835799, Nederland (“Coffee- Rituals”). Op de hele website verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Coffee Rituals. Coffee Rituals biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze website, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle hier vermelde voorwaarden, beleidslijnen en kennisgevingen.

Door onze website te bezoeken en / of iets van ons koopt, ​​neemt u deel aan onze "Service" en gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en het beleid waarnaar hier wordt verwezen en / of beschikbaar via hyperlink. Deze servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en / of bijdragers van inhoud zijn, ongeacht of het individuen, rechtspersonen of andere derde partijen zijn die legaal kunnen ondernemen verplichtingen en / of uitoefening van rechten.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met onze voorwaarden, mag u geen toegang krijgen tot de website of onze service gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden worden aanvaard, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of producten aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden. Op deze pagina kunt u op elk moment de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. We behouden het recht om enig onderdeel, of het geheel van deze Servicevoorwaarden te bewerken, te wijzigen, te verwijderen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van de website na het plaatsen van wijzigingen betekent dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op de servers van Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

AFDELING 1 - ONLINE WINKEL-VOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden van Dienstverlening, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en u heeft ons toestemming gegeven om een ​​van uw minderjarige gezinsleden toe te staan deze website te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van onze service, wetten overtreden in een bepaald rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot gezondheids-, consumenten- en auteursrechten).
U mag geen wormen, virussen, of code van destructieve aard verzenden.
Een schending van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw gebruik van onze diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om service, op elk moment, of om welke reden dan ook aan iedereen te weigeren.
U begrijpt dat uw gegevens (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kunnen worden overgedragen en, (a) kunnen worden verzonden via verschillende netwerken; en (b) gewijzigd kunnen worden om te voldoen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de website, het gebruik van de website of toegang tot de website te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen inbegrepen voor gemak en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

We zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder de primaire, nauwkeurigere, completere of meest recente informatiebronnen te raadplegen. Het vertrouwen in het materiaal op deze website is op eigen risico.
Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijk actueel en wordt alleen ter referentie gebruikt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze website bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze website te volgen.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN AAN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen voor onze producten kunnen op elk moment worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om de service te wijzigen of stop te zetten, in zijn geheel, of voor specifieke geografische locaties, zonder voorafgaande aankondiging.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de service.

AFDELING 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing) )

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar. Deze producten of diensten zijn mogelijk alleen beperkt beschikbaar en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om het uiterlijk van onze producten op de website zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van uw computermonitor in welke kleur dan ook nauwkeurig is.
We behouden ons het recht voor, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval naar eigen oordeel uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen oordeel. We behouden ons het recht voor om de productie van elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze website is ongeldig waar het verboden is.
We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen voldoet, of dat eventuele fouten in de website worden gecorrigeerd. We verbinden ons er echter toe om algemeen aanvaarde, goede handelspraktijken te ondersteunen, over te nemen en uit te oefenen op het specifieke tijdstip dat onrechtvaardigheden aanpakt die rechtstreeks kunnen worden veroorzaakt door acties of het weglaten van acties in situaties die volledig onder onze controle vallen.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN DE FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren, in welk geval we ons ertoe verbinden u te informeren. We kunnen, naar eigen oordeel, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden, per bestelling, per korting of andere criteria beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard, hetzelfde klantprofiel, en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken.

In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, zullen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst.

We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs, zonder dat deze diensten specifiek zijn aangepast voor deze klantengroepen.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige account- informatie te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg voor meer informatie ons retourbeleid.

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang verlenen tot hulpmiddelen van derde partijen waarover we geen controle hebben, inclusief maar niet beperkt tot betalingssystemen.
U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang verlenen tot dergelijke hulpmiddelen zonder enige garanties, of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor of in verband met uw gebruik van optionele hulpmiddelen.
Elk gebruik van deze optionele hulpmiddelen die via onze website wordt aangeboden, is geheel op eigen risico en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met de voorwaarden waaronder deze hulpmiddelen worden geleverd door de externe provider (s).
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies aanbieden via de website. Zulke nieuwe functies en hulpmiddelen zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - EXTERNE LINKS

Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze service kunnen informatie en links van derde partijen bevatten.
Deze links kunnen u naar websites leiden die niet bij ons zijn aangesloten. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van deze websites, en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de materialen op websites van derde partijen. < br /> Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die u oploopt tijdens gebruik van deze websites. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derde partijen moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN DE GEBRUIKER, FEEDBACK EN ANDERE MIDDELEN

Als u , op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, online, per e-mail, per post of anderszins stuurt, gaat u ermee akkoord dat we, zonder beperking deze inzendingen kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen, afdrukken, en weergeven. Wij zijn niet verplicht om (1) opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht, de inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die naar eigen oordeel onwettig, aanstootgevend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen is of anderszins in strijd is met het intellectuele eigendom van een derde partij of deze Servicevoorwaarden.
U stemt ermee in en garandeert dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derde partijen, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend, of obsceen materiaal zullen bevatten. Daarbij gaat u ermee akkoord dat uw inzendingen geen computervirus of andere malware zullen bevatten die de werking van onze website of een gerelateerde website zouden kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derde partijen anderszins misleiden over de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor nauwkeurigheid voor eventuele opmerkingen. We nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel is geregeld door ons Privacybeleid.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze website staan ​​die typografische fouten, of onnauwkeurigheden bevatten, die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, belastingen, transittijden, en beschikbaarheid. We raden u aan ons hierover te informeren. We behouden ons het recht voor om fouten, of onnauwkeurigheden te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken, of bestellingen te annuleren als de informatie op onze website, of op een gerelateerde website onnauwkeurig is, zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief na het indienen van de bestelling).
We zijn niet verplicht om informatie op onze website, of op een gerelateerde website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum worden toegepast op onze website of op een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie op de website of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - MISBRUIK VAN DE WEBSITE

Het is verboden de website of de inhoud ervan te gebruiken voor: (a) onwettige doeleinden; (b) anderen te verzoeken om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, staats- of provinciale voorschriften, regels, wetten, verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren van mensen op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verspreiden; (g) voor het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die zal of kan worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de website of van een gerelateerde website te beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen; (i) om te spammen, phishen, pharmen, spideren, crawlen, of scrapen; (j) elk obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de website of een gerelateerde website, te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de website of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van een van de verboden toepassingen.

AFDELING 13 - GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen niet dat uw gebruik van onze website ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
We garanderen niet dat de informatie op de website, nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de Service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment kunnen annuleren zonder kennisgeving aan u.
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de website op eigen risico is. De website en alle producten en services die via de website aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige garanties, of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid, duurzaamheid, titel en niet-schending.
In geen geval zullen Coffee Rituals, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gerelateerde ondernemingen, agenten , aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies, claims, of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot, verloren winst, verloren inkomsten, verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of vergelijkbare schade, of deze nu is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten voor het gebruik van de website of voor enige andere claim die op andere wijze verband houdt met uw gebruik van de website, of een van onze product, inclusief, maar niet beperkt tot, inhoudelijke fouten of weglatingen op de website, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als een het resultaat is van het gebruik van de website of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gemaakt via de website, zelfs als u op de hoogte zijn gesteld van hun beschikbaarheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is in dergelijke staten of rechtsgebieden onze aansprakelijkheid beperkt tot het maximale wettelijk toegestane.

SECTIE 14 - SCHADEVERGOEDING

U stemt ermee in om Coffee Rituals en onze ouder, uitvinders, dochterondernemingen, gerelateerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers te vrijwaren, te verdedigen en u stemt in om een uitsluitingsclausule met ons af te stellen; vrij van enige claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten, of uw schending van enige toepasselijke wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, of niet afdwingbaar blijkt te zijn , zal een dergelijke voorziening niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte wordt geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven na de beëindiging van deze Servicevoorwaarden voor alle doeleinden bestaan.
Deze Servicevoorwaarden zijn toepasselijk, tenzij en totdat beëindigd door jou of Coffee Rituals. U kunt dit op elk moment doen door ons te laten weten dat u onze diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze website.
Als u naar ons eigen oordeel faalt, of we vermoeden dat u hebt gefaald, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; hierbij kunnen we ook uw toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het nalaten van ons om enig recht uit te oefenen of af te dwingen van deze Servicevoorwaarden houdt geen afstand van een dergelijk recht.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze website of met betrekking tot de website zijn gepost, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons, beheert uw gebruik van de website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden). < br /> Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd tegen de opsteller.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele overeenkomsten worden beheerst door, en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. .
We behouden ons het recht voor om naar eigen oordeel enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website na het publiceren van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via partners @ begoodcoffee.com.

Close (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Zoek

Winkelmandje

Uw mand is op dit moment leeg.
Nu winkelen