Free shipping starting from 35 Euro

Privacybeleid

Dit privacybeleid vormt een juridische akkoord tussen u, als gebruiker van de website www.begoodcoffee.com, en Coffee Rituals BV, KvK 70835799, als de eigenaar en beheerder van de website. In dit privacybeleid zullen we naar u verwijzen als "u" en we zullen naar Coffee Rituals BV verwijzen als "wij", "ons", "onze site" of "Coffee Rituals".

We zijn toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Dit beleid beschrijft:

 1. Hoe we de persoonlijke gegevens die u indient op www.begoodcoffee.com verzamelen en gebruiken.
  2. Uw opties met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke gegevens en hoe u deze informatie kunt openen en bijwerken (zie het gedeelte "Uw rechten" voor meer informatie).

INFORMATIE DIE WIJ MOGELIJK VAN U VERZAMELEN

We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken die zijn verstrekt op het moment dat u goederen, diensten of informatie bij ons opvraagt:

 • Informatie die u aan ons verstrekt door formulieren in te vullen op onze site www.begoodcoffee.com en mobiele applicaties ("Onze Site"). Dit omvat contactgegevens zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, afleveradres; achtergrondinformatie zoals ervaring en expertise; unieke identificatiegegevens zoals gebruikers-ID en wachtwoord; en informatie over voorkeuren zoals “shortlists”, productrecensies, productcommentaar, verlanglijstjes; informatie met betrekking tot betaling zoals vereist door de betalingsoperatoren, zoals creditcardmaatschappijen, banken of andere bedrijven voor het uitvoeren van online betalingen. Als u ervoor kiest om informatie te verstrekken die op onze site moet worden gepubliceerd, vragen we om informatie over uw bedrijf, zoals bedrijfsnaam, bedrijfsgrootte, bedrijfstype en teamleden.
  • Informatie die u aan ons verstrekt wanneer u ons schrijft (ook per e-mail).
  • Informatie die u aan ons verstrekt wanneer we u telefonisch spreken. We mogen een register maken en de informatie die u met ons deelt bijhouden.
  • Informatie die u ons verstrekt door het invullen van enquêtes.
  • Details van transacties die u uitvoert via onze site en van de uitvoering van uw bestellingen.

Zoals voor de meeste websites geldt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie en slaan deze op in logboek bestanden. Deze informatie omvat IP-adressen (internetprotocol), browser type, internetprovider (ISP), verwijzende / afsluitende pagina's, besturingssysteem, datum- / tijdstempel en clickstream-gegevens. We gebruiken deze informatie om trends te analyseren, om onze site te beheren, om de activiteiten van gebruikers op onze site te volgen en om demografische informatie over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen.

HOE WE UW INFORMATIE GEBRUIKEN

We kunnen uw informatie als volgt gebruiken:

 • Om onze verplichtingen uit te voeren die voortvloeien uit (i) wettelijke verplichtingen en / of (ii) contracten tussen u en ons om informatie, producten of diensten te leveren die u hebt aangevraagd en om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze goederen en diensten. • Om u informatie, producten of diensten te sturen die voor u interessant kunnen zijn. • Om de inhoud van onze site op de meest geschikte manier voor u en uw apparaat te presenteren.

Neem contact met ons op via partners @ begoodcoffee.com als u niet wil dat uw gegevens gebruikt worden op een of meer van de hierboven beschreven manieren. Hierover vindt u meer informatie in het gedeelte 'Uw rechten' van dit beleid.

BEKENDMAKING VAN UW INFORMATIE

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan elk lid van onze groep, wat betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen. We verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden. We delen uw gegevens alleen met derden op de manieren die in dit privacybeleid worden beschreven.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook aan derden bekendmaken in de volgende situaties:

 • Als we een bedrijf of active kopen of verkopen, mogen we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van een dergelijk bedrijf of activa. We zullen u op de hoogte stellen van elke verandering in eigendom of gebruik van uw persoonlijke gegevens, en van nieuwe keuzes met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, per e-mail of prominente kennisgeving op onze site.
 • Als Coffee Rituals of vrijwel all zijn activa worden verworven door een derde partij, zullen de persoonlijke gegevens van de klanten een van de overgedragen activa zijn.
 • Als we verplicht zijn, of verplicht denken te zijn, uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan enige wettelijke verplichting; of wij wettelijk toegestaan zijn om onze Algemene Voorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van kredietrisico.

We kunnen uw persoonlijke gegevens verstrekken aan bedrijven die diensten verlenen om ons te helpen met onze zakelijke activiteiten zoals als het verwerken van betalingen.

UW RECHTEN

U heeft het recht op toegang tot informatie die over u wordt bewaard. We zullen redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat we kopieën van relevant materiaal verstrekken om uw privacy en veiligheid te beschermen.

Mogelijk heeft u het recht om ons te vragen:

 • om uw informatie te wijzigen of te verwijderen; • voor een kopie van uw informatie; • om een deel van deze informatie over te dragen aan andere organisaties; • om de verwerking van informatie te beperken of te stoppen; • om uw toestemming terug te trekken (waar u eerder toestemming had gegeven aan ons om uw gegevens te verwerken)

In sommige situaties - bijvoorbeeld waar we een kunnen bewijzen dat we een wettelijk recht hebben om uw gegevens te verwerken - uw rechten kunnen dan beperkt zijn. In sommige gevallen kunnen we uw gegevens mogelijk bewaren, zelfs als u uw toestemming terugtrekt. Als we informatie nodig hebben om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen, is het verstrekken van dergelijke gegevens verplicht: als dergelijke informatie niet wordt verstrekt, kunnen we niet voldoen aan verplichtingen die aan ons zijn opgelegd of uw transacties op onze site beheren. In alle andere gevallen is het verstrekken van gevraagde informatie optioneel.

In het belang van transparantie beantwoorden we graag alle vragen over hoe we uw informatie verwerken en lossen we eventuele klachten op. U heeft het recht om elke kwestie aan de orde te stellen bij de relevante beschermingsinstantie voor gegevens, maar we raden u aan om eerst met ons contact op te nemen.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

U kunt uw gegevens corrigeren, wijzigen of verwijderen op uw pagina ‘Account instellingen’. U kunt onze e-mails niet meer ontvangen door de afmeld-instructies in deze e-mails te volgen of door naar de e-mail voorkeuren op uw pagina ‘Account instellingen’ te gaan. Of, om toegang te krijgen tot een van de andere bovenstaande rechten, stuur een e-mail naar info@begoodcoffee.com

HOELANG WE UW INFORMATIE BEWAREN

We bewaren uw informatie zolang uw account actief is of indien nodig om u diensten of goederen te leveren. We bewaren en gebruiken uw gegevens indien nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze afspraken af te dwingen, wat in sommige gevallen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van financiële gegevens een bewaartermijn van 7 jaar kan vereisen (of langer indien vereist door wet).

Cookies en andere naspoor-technologieën

Technologieën zoals: cookies, bakens, tags en scripts worden gebruikt door Coffee Rituals en onze partners, inclusief gelieerde marketingpartners of analyseservice leveranciers en dienstverleners voor bedrijfsprocessen. Deze technologieën worden gebruikt bij het analyseren van trends, het beheren van onze site het volgen van de activiteiten van gebruikers op onze site en het verzamelen van demografische informatie over ons gebruikersbestand als geheel. We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven op zowel individuele als geaggregeerde basis. We gebruiken cookies om onze doelgroep-grootte en gebruikspatroon in te schatten; om informatie over uw voorkeuren op te slaan, zodat wij onze site kunnen aanpassen aan uw individuele interesses; om uw zoekopdrachten te versnellen; en om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze site. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies op individueel browserniveau regelen. Als u cookies weigert, kunt u onze site nog steeds gebruiken, maar uw mogelijkheid om sommige functies of delen van onze site te gebruiken, kan beperkt zijn.

Raadpleeg voor meer informatie onze Cookiebeleid .

HOE WE UW INFORMATIE OPSLAAN, VERWERKEN EN BEVEILIGEN

De gegevens die we van u verzamelen, kunnen worden overgebracht naar en opgeslagen op een bestemming binnen of buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan ook worden verwerkt door personeel dat binnen of buiten de EER werkt en voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Dergelijke medewerkers houden zich onder andere bezig met het uitvoeren van uw bestellingen, het verwerken van uw betalingsgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten. Toegang tot uw informatie is beperkt tot degenen die deze moeten beheren. Wanneer uw informatie wordt overgedragen van de EER naar een land dat niet onderhevig is aan een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie, zullen we proberen ervoor te zorgen dat deze adequaat wordt beschermd door (i) ervoor te zorgen dat de EU-Commissie standaard contractbepalingen goedkeurt, er een passende Privacy Shield-certificering of de Bindende bedrijfsregels voor verwerkers van een leverancier aanwezig is, of (ii) het vertrouwen op afwijkingen (bijvoorbeeld contractuele noodzaak). Een kopie van het relevante mechanisme kan op verzoek ter beoordeling worden verstrekt met behulp van de onderstaande contactgegevens.

Beveiliging

We gebruiken beveiligde servers om alle informatie op te slaan die u ons verstrekt via e-mail of onze site. Het wachtwoord dat u bij registratie kiest, geeft u toegang tot bepaalde delen van onze site. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. We vragen je om je wachtwoord met niemand te delen. De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Wanneer u gevoelige gegevens op onze site invoert, coderen we de overdracht van die informatie met behulp van Secure Socket Layer-technologie (SSL).

Onze site wordt opgeslagen op Shopify Inc-servers en het beveiligingsbeleid van de laatste is ook van toepassing.

We volgen algemeen aanvaarde normen om de aan ons verstrekte persoonlijke gegevens te beschermen, zowel tijdens de verzending als na ontvangst. Geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag is echter 100% veilig. Daarom kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Als je vragen hebt over beveiliging op onze site, kun je contact met ons opnemen via info@begoodcoffee.com

AANVULLENDE PRIVACY-INFORMATIE

Blog / Discussies

Als onze site een openbaar toegankelijke blog en gemeenschapsdiscussies biedt, moet u zich ervan bewust zijn dat alle informatie die u op deze gebieden verstrekt, mogelijk gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die er toegang toe hebben. Neem contact met ons op via info@begoodcoffee.com om verwijdering van uw persoonlijke gegevens van onze blog of gemeenschapsdiscussies aan te vragen. In sommige gevallen kunnen we uw persoonlijke gegevens mogelijk niet verwijderen, in welk geval we u laten weten of we dit niet kunnen en waarom.

Verwijzingen

Als we het bieden en u ervoor kiest om onze verwijzingsservice te gebruiken om een contactpersoon over onze site te vertellen, zullen we u om de naam en het e-mailadres van uw contactpersoon vragen. U moet toestemming hebben van uw contactpersoon om deze informatie aan ons te verstrekken. We sturen uw contactpersoon automatisch een eenmalige e-mail waarin hij of zij wordt uitgenodigd om onze site te bezoeken. Onze site slaat deze informatie op met als enig doel deze eenmalige e-mail te sturen en het succes van ons verwijzingsprogramma te volgen. Uw contactpersoon kan contact met ons opnemen via info@begoodcoffee.com om ons te verzoeken deze informatie uit onze database te verwijderen.

Links naar sites van derden

Onze site kan af en toe links bevatten naar en van de websites van onze leveranciers, partnernetwerken, adverteerders, gelieerde ondernemingen en andere derde partijen. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid moeten hebben en wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid of de inhoud of werking van deze websites. Controleer dit beleid en de voorwaarden van de websites voordat u persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt.

Profielen

Het profiel dat u op onze site maakt, is openbaar toegankelijk, tenzij anders aangegeven. Social Media Widgets onze site bevat functies voor sociale media, zoals de Facebook Like-knop. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen en welke pagina u op onze site bezoekt, en kunnen een cookie plaatsen om de Functie goed te laten functioneren. Functies en widgets voor sociale media worden gehost door een derde partij of worden rechtstreeks op onze site gehost. Uw interacties met deze functies worden beheerst door het privacybeleid van het bedrijf dat ze aanbiedt.

Eenmalige aanmelding

U kunt zich bij onze site aanmelden met de aanmeldingsservice zoals LinkedIn, Facebook en / of Google. Deze services verifiëren uw identiteit en bieden u de mogelijkheid om bepaalde persoonlijke gegevens met ons te delen, zoals uw naam en e-mailadres om ons aanmeldingsformulier vooraf in te vullen. Services zoals LinkedIn, Facebook en Google kunnen u de mogelijkheid bieden om informatie over uw activiteiten op onze site op uw profielpagina te plaatsen om met anderen binnen uw netwerk te delen.

VERANDERINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

< p> We kunnen dit privacybeleid bijwerken om wijzigingen in onze informatiepraktijken weer te geven. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via e-mail (verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven in uw account) of door middel van een geavanceerde kennisgeving op onze site. We raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken voor de laatste informatie over onze privacypraktijken.

CONTACT

We verwelkomen alle vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid.

< p> U kunt ons bereiken via e-mail op info@begoodcoffee.com

Openingstijden van het kantoor:
ma-vr - 09.00 tot 17.00 uur (Amsterdamse tijd)
zaterdag / zondag - GESLOTEN

Als u een kopie wilt zien van al uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard, schrijf dan naar:

De functionaris voor gegevensbescherming
Coffee Rituals BV
Rading 158 , 1231EK,
Loosdrecht
Nederland

Close (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Zoek

Winkelmandje

Uw mand is op dit moment leeg.
Nu winkelen